1
Grums JK Bygg Logo

Miljöpolicy

För att minimera eventuella miljöeffekter i våra uppdrag utvecklar, rekommenderar och levererar vi tjänster och produkter som ger så lite miljöpåverkan som möjligt.

Vi använder alltid i första hand material som kan återvinnas eller har minsta möjliga miljöpåverkan vid tillverkning.

Allt vårt miljöarbete ska självklart också minst följa gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som berör vår verksamhet. 

Copyright 2019 © Grums JK Bygg AB || Made by Addex